Dziś kurs za Euro i Franka mamy z 1996 roku.

Kursy powinny się cofać do wymiany na EURO i się cofają.

Chcąc spełnić wymogi do wymiany naszej waluty na EURO, wraz z utrzymaniem niskiej inflacji czy kursy powinny się cofać sprzed 2000 roku a nie rosnąć w górę???

Przeanalizujmy okres, który mamy za sobą:
Przed 2000 rokiem, kiedy rosła inflacja, nasza waluta traciła na wartości oszczędzaliśmy w tedy dewizie, ale jeśli od 2000 roku mówi się, że inflacja ma spadać to rynek reaguje na odwrót, czyli nasza waluta powinna się umacniać (patrz średnie kursy Euro)Trzeba pamiętać, że kurs w granicach 3,6 zł do około 4 zł za l EURO utrzymywał się do lutego 2003 roku.
Na silnego złotego jednak skarżyli się polscy przedsiębiorcy, że utrudnia im on eksport. Rząd twierdzi, że jest on zbyt mocny - na czym cierpi nasza gospodarka.
Więc interwencja w celu osłabienia polskiej waluty doprowadziła aż do kursu 4,8 zł za 1 Euro.
Pytanie jest:
, na jakiej podstawie polscy przedsiębiorcy i Rząd stwierdził przewartościowanie kursu złotego jak wahania kursowe od 2000 roku do 2003 utrzymywały się w dłuższych okresach czasu w granicach od 3,5 do 4 zł za 1 Euro.
Doprowadzono w ten sposób do przekroczenia zadłużenia państwa, oraz wzroście deficytu, a było to sprzeczne z wymogami do przyjęcie do, ERM-2 . Rzecznicy Rady UE wskazują m.in. na potrzebę zrównoważenia finansów publicznych (w tym niski deficyt budżetowy) i zadłużenie państwa.
Istotne jest także obniżenie inflacji oraz poziomu bezrobocia poprzez większą elastyczność zasad zatrudnienia.
Analizując na dziś kurs naszej waluty do Euro to przy wymianie może się kształtować około 3 zł za 1 Euro, czyli za 1 Frank Szwajcarskiego możemy płacić nawet 1,83 zł.

Średnie kursy franka od 1966 roku www.asmanfinance/index-sub.pl .
Średnie kursy euro od 1966 roku www.asmanfinance.pl/index-sub.pl

Michał Asman

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

*
Przepisz kod z obrazka
Wygeneruj inny obrazek